Vägverket Jönköping

Montering av Sidacoustic system i konferenslokal.
Lokalen var i ett gammalt hus med befintliga stuckaturer.
För att ej förstöra rummets karaktär monterades en 50 mm bullerabsorbent
200mm från stuckaturen. Sedan behandlades och sprutades taket och stuckaturen
sidacoustic system.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 990255 Sidacoustic
system
Underlag av betong och puts. Roxull Topas 1200x1200x50, vit, monterat med dold infästning. Skivor spacklades och Sidacoustic sprutades i två lager till 1 kg/m2 och fin gräng. Konferensrum 17 m2 Naturell vitsidacoustic system

Åter