Vårdaren
Vårdlokaler Jönköping

Matsal, korridor, grupprum.

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
031218  Fibrite Underlag gipsväggar som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Matsal,
korridor och grupprum
264 m2

Kulör
NCS 1502-Y

Bruten från 6502-Y
blandning 20 ml
Struktur krossad

Åter