Övrig information

Här får Ni lite övrig information så som tidningsurklipp, tester eller
något som vi tycker är av intresse att ta upp.

Nedan visas två tester som Skellefteå kommun utfört ihop med vår
fibritör i Skellefteå.

Del 1 går ut på att kolla om fibrite vid applicering, på dubbel gipsvägg, skapar
grogrund mögel.Del 2 går ut på att kolla om fibrite vid vattenskador, på dubbel gipsvägg, hindrar
grogrunden för mögel, jämfört med täta ytskickt.Åter