Tranåsbaden
Tranås

Pub och Relax

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
020504  Fibrite Underlag putsade källarväggar som enbart skrotades. Fibrit sprutades i två lager till 2,0 kg/m2 struktur mellangrov gräng. Pub relax 90 m2 Kulör
NCS 0520-Y10R
blandning 120 ml


Åter