Tingsrätten
Eksjö

Matsal

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010130  Fibrite Underlag av tegel och sten.
Hål och sprickor lagades. Vägg delas av bröstning utfört av gips. Fibrit
sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades på gipsbröstning, till struktur mellangrov gräng, tegel sprutades till fin gräng.
Matsal 40 m2 Kulör
NCS 1010-Y20R
blandning 70 ml
Struktur krossad

Åter