Villa i Tenhult
ombyggnad av sovrum

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
000727 Fibrite
VF 60
Underlag av gips som remsades och spacklades, gamla tapeter som skicktades och grundmålades för att förhindra genomblödning. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 mellangrov gräng.
Tak var gipsplank som spacklades vid skruvskallar, sprutades med 1 kg/m2.
Sovrum Fibrite
65 m2
VF 60
21 m2
Sovrum 1, kulör
NCS-0520-Y20R
blandning 200 ml
Sovrum 2, kulör
NCS 0585-Y40R
blandning 600 ml
Kulör gick ej att uppnå.
VF 60 naturell Vit


Åter