Talavidskolan Jönköping

Kv Plugghästen 1, Hus 4

Förskoleverksamhet

Korridorer, grupprum och korridorer.
I skolor behövs ett tåligt material på väggar p.g.a ett omfattande slitage.
Detta i samband med att lokalerna var fuktkänsliga gjorde att Fibrite
var ett bra alternativ. I grupprum och basutrymmen användes även Sidacoustic anslagsytor.
Man valde att belägga hela väggens yta med Sidacoustic för att få maximal användning.


 

 

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
000615 Fibrite Underlag av gips och väv, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades. Rum:
101,104,
126,135.
Fibrite
115 m2
NCS
1005-Y10R
40 ml
000615 Fibrite Underlag av gips och väv, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades. Rum:
108,127
Fibrite
85 m2
NCS
1010-Y40R
80 ml
000615 Fibrite
Sidacoustic
Underlag av gips och väv, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
Sidacoustic sprutades i ett lager till 5kg/m2 som sedan krossades.
Rum:
110,121,
132
Fibrite
64 m2
Sidac
98 m2
NCS
0502-Y
Fibrite 20 ml
Sidac 17 ml
000615 Fibrite
Sidacoustic
Underlag av gips och väv, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
Sidacoustic sprutades i ett lager till 5kg/m2 som sedan krossades.
Rum:
111,120,
131,134
Fibrite
36 m2
Sidac
78 m2
NCS
1010-Y30R
Fibrite 70 ml
Sidac 60 ml
000615 Fibrite
Sidacoustic
Underlag av gips och väv, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
Sidacoustic sprutades i ett lager till 5kg/m2 som sedan krossades.
Rum:
112,119
Fibrite
8 m2
Sidac
34 m2
NCS
0502-B50G
Fibrite 20 ml
Sidac 17 ml


Åter