Tahe Specialboende

Tahe Husgrupp c, Taberg.

Korridorer och trapphus.

Kund behövde ett tåligt material på väggar p.g.a ett omfattande slitage.
Detta i samband med att lokalerna var utrymmningsvägar gjorde att Fibrite
var ett bra alternativ.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
000428  Fibrite Underlag av gips, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.Underlag av betong skrotades och lagades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
Även trapphustak sprutades, detta som mellangrov gräng.Även pelare sprutades.
Korridor och trapphus 156 m2 Naturell vit


Åter