SIDACOUSTIC
AKUSTIKPUTS SYSTEM


Energiverket i Jönköping, konferanslokaler.

Det skarvfria akustikreglerande undertaket.

Sidacoustic är en akustikputs innehållande b.l.a. cellulosafiber,stenull och kalk.
Sidacoustic kan appliceras på de flesta underlag.

Sidacoustic har tack vare sitt cellulosabaserade bindemedel mycket god vidhäftningsförmåga och risken för vittring och nedfall blir obefintlig.

Sidacoustic system är framtagen för att svara mot högt ställda krav på ljudabsortion.

Sidacoustic akustikputs appliceras på en speciellt framtagen
20 till 50 mm tjock Roxull stenullsskiva.
Tjockleken är beroende på vilka krav som ställs på akustikreglering.
Skarvarna mellan skivorna spacklas och slipas.

Sidacoustic system ger ett akustiktak helt utan synliga skarvar
och med bästa möjliga ljudabsortion.

Sidacoustic system är en B-absorbent.

Sidacoustic system kan fästas direkt mot underlaget för att inverka
så lite som möjligt på den befintliga takhöjden.
Systemet gå att nedpendla om detta så önskas.

Sidacoustic system är även lämpligt att använda på vägg.
Ni kan välja kulör enl. NCS-skalan varför variationsmöjligheterna
är mycket goda.

Med
Sidacoustic kombineras en lugn, tyst miljö med ett vackert utseende.


Tekniska rutan
 Användningsomr. Offentliga miljöer, skolor, retauranger, hotell, trapphus, korridorer, kontor, mm.
 Torktid Yttorr: ca 6 timmar,
beroende på tjocklek och temperatur
Genomtorr: ca 12 timmar,
beroende på tjocklek och temperatur
 Täckning 2-4 kg/kvm, beroende på önskad ljudabsorberingsförmåga
 Färgning Färgas med vattenbaserade standardfärger och brytfärger.
 Brandskydd Ytskiktsklass 1
Termisk isolering  0,07 W/m C + isoleringens värde
 Ljudabsorbering Klass A/B beroende på tjocklek och pendelhöjder.
 Typgodkännande  Swedcert nr 16/95


Stenullsplatta monterat dikt tak


Akustiska mätningar, diagram ovan, gjordes på Rocwool International, Danmark.
Roxull stenullsplatta monterat i bärverk pendlat 200 mm.

Åter