Sävsjö kommunhus
kontor och korridor

 

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
001023  Fibrite Underlag av tegel puts och gips, som skrotades och lagades. Hål och sprickor lagades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Kontor
och trappa
40 m2 Kulör
NCS 0502-Y
blandning 20 ml
020923  Fibrite Underlag av gips och puts som skrotades och lagades. Hål och sprickor lagades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 till struktur mellangrov gräng. Kontor
och trappa
40 m2 Kulör
NCS 0502-Y
blandning 20 ml
Struktur mellangrov gräng och krossad

Åter