Ryhovs Sjukhus, Jönköping.

Bilder på objekt

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
990511 Fibrite Underlag av gips, skarvar/skruvskallar
remsades/spacklades.Underlag av betong skrotades och spackelagades.Fibrit sprutades i två lager till 4,0 kg/m2 som sedan krossades.
Kulvert
hus D6-D7
270 m2 Naturell
Vit
991017 Fibrite Underlag av gips, skarvar/skruvskallar
remsades/spacklades.Underlag av bef.väv och färg bred-
spackelagades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
KK-mot.
Biblotek, Storkontor
175 m2 NCS
0502-Y
20 ml
991024 Fibrite Underlag av gips, skarvar/skruvskallar
remsades/spacklades.Underlag av betong skrotades och spackelagades.Fibrit sprutades i två lager till 3,0 kg/m2 som sedan krossades.
Kulvert
hus D6-D7
192 m2 Naturell
Vit
991124 Fibrite  Underlag av gips, skarvar/skruvskallar
remsades/spacklades.Underlag av betong skrotades och spackelagades.Fibrit sprutades i två lager till 3,0 kg/m2 som sedan krossades.
Kulvert
hus D9
127 m2 Naturell
Vit
000306 Fibrite Underlag av gips, skarvar/skruvskallar
remsades/spacklades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
KBC-mot.
Trapphus
40 m2 Naturell
Vit
000823 Fibrite Underlag av gips, skarvar/skruvskallar
remsades/spacklades.Underlag av bef.väv och färg bred-
spackelagades.Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
F6/F7, omb.av konferens, korridorer 155 m2 NCS
0502-Y
20 ml
1008-Y10R
60 ml
001211 Fibrite Underlag av gips, kakel, puts. Skarvar/skruvskallar remsades och spacklades. Kakel bredspacklades
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2. Väggar krossades och takyta och takljus sprutades till fin gräng.
Kulturum. Apoteksbolagets bibliotek och samlingssal. Vägg
165 m2
Tak
125 m2
Naturell
Vit
011118 Fibrite Underlag av gips, puts. bef. väv. Skarvar/skruvskallar remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2. Väggar krossades och takyta sprutades till fin gräng. Hus M4
Korridorer trapphus, entré och kontorsrum
Vägg
545 m2
Trapphus
195 m2
Naturell
Vit och kulörer
NCS-1005-Y30R
Blandning 50 ml
NCS-1010-Y20R
Blandning 70 ml

Åter