Ribbaskolan, Gränna
Klassrum, grupprum.


Klassrum med en anslagsyta

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
001117
Etapp 1
 Fibrite Underlag av lättbetong och puts som skrotades och lagades. Gipsväggar som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Klassrum
och grupprum
930 m2 Kulör
NCS 0502-Y50R
blandning 20 ml
001117
Etapp 1
 Sidacoustic Anslagsyta listades med foder som sedan maskerades och sidacoustic sprutades i 2 lager. Första lager sprutades till 5 kg/m2, som sedan krossades kraftigt, andra lager sprutades till fin gräng.till 1kg/m2 Klassrum 24 m2 Kulör Natur
010427
Etapp 2
 Fibrite Underlag av lättbetong och puts som skrotades och lagades. Gipsväggar som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Klassrum
och grupprum
520 m2 Kulör
NCS 0502-Y50R
blandning 20 ml
010427
Etapp 2
 Sidacoustic Anslagsyta listades med foder som sedan maskerades och sidacoustic sprutades i 2 lager. Första lager sprutades till 5 kg/m2, som sedan krossades kraftigt, andra lager sprutades till fin gräng.till 1kg/m2 Klassrum 37 m2 Kulör Natur
Struktur krossad

Åter