Posten Kålgårdsområdet, Jönköping

Renovering av befintligt diktmonterat undertak av fabrikat
Ecophon Focus kant-C.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 990901 Sidacoustic
renoveringsystem
Underlag Ecophon Focus 600x600x20, vit, monterat med dold infästning. Taket var mycket åtgånget av rökning, ingen åtgärd gjordes av taket före sprutning.
Sidacoustic sprutas i två lager till 1 kg/m2 och fin gräng.
Personalmatsal 53 m2 Naturell vit



sidacoustic renoveringssystem

Åter