Mögelprover
Dokumentation på utförda mögeltester utförda av BARAB

 

Kommentar: Proven utfördes i laboratorium, där ympades mögelsporer på
provbitar av Fbrite. Resulatet är att Fibrite hämmar tillväxt av mögelsvampar.

Åter startsida