M.A.P Interiör & Exteriör, Tenhult

Lokalerna är kontor och konferensrum.

Faktaruta

Datum
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
990104 Fibrite 2000 Underlag av glasfiberväv och akrylatfärg som bredspacklades,
obehandlad gips med spackling av skarvar och skruvskallar.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 och fin gräng.
Kontor 20 m2 YO=oxidgul 016002=60ml
Y=gul
016001=40ml
990104 Fibrite Underlag av glasfiberväv och akrylatfärg som bredspacklades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 och krossades.
Kontor 30 m2 Naturell vit
990104 Sidacoustic
System
Underlag av betongtak, reglar 25x75 för luftspalt. Skivor Roxull
Arktic 600x1200x40, vit, monterat i synligt bärverk 2-sidigt upplag. Skarvar täcks med glasfiberremsor och spacklas ut.
Sidacoustic sprutas i två lager till 3 kg/m2 och fin gräng.
Kontor 30 m2 Naturell vit
990104 Fibrite Underlag av glasfiberväv och akrylatfärg som bredspacklades,
obehandlad gips med spackling av skarvar och skruvskallar.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 och grov gräng.
Konferens 30 m2 Naturell vit
990104 Sidacoustic Underlag av betongtak, spackling av och gjutskarvar.
Sidacoustic sprutas i fyra lager till 8 kg/m2 och grov gräng.
Konferens 10 m2 Naturell vit
Fibrite grov gräng, fibrite mellangräng krossad.sidacoustic akustikputs mellangrov gräng, sidacoustic system

Åter