Ljungarumsskolan
Jönköping

Klassrum, korridor, grupprum.

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
031104  Fibrite Underlag gipsväggar som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Klassrum,
korridor och grupprum
509 m2 Kulör
NCS 0502-Y
blandning 20 ml
NCS 1502-Y50R
blandning 20 ml
NCS 1005-Y30R
blandning 60 ml
Struktur krossad

Åter