Ljungarumsskolan, Jönköping
Klassrum, grupprum och korridorer.

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010124
Etapp 1
 Sidacoustic Anslagsyta listades med trälister som sedan maskerades. Sedan sprutades den inramade ytan med sidacoustic till
6 kg/m2, som sedan krossades.
Klassrum
Korridorer
Grupprum
60 m2 Kulör Natur
010411
Etapp 2
 Sidacoustic Anslagsyta listades med trälister som sedan maskerades. Sedan sprutades den inramade ytan med sidacoustic till
6 kg/m2, som sedan krossades.
Klassrum
Korridorer
Grupprum
126 m2 Kulör Natur

Åter