Kv Ön, Jönköping
Kontor

Befintliga flexväggar var vävade och målade.
Skivor demonterades, sprutades och återmonterades.
Ojämnheter och skador spacklades och lagades.
sedan sprutades fibrite 2 ggr, toppar krossades

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
011018  Fibrite Underlag av gips som var vävad och målad. Ojämnheter och skador spacklades och lagades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 till mellangrov gräng som sedan krossades.
Samlingssalar 60 m2 Kulör natur vit


Åter