Sävsjö vårdcentrum
Kapell och korridor

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
000427  Fibrite Underlag av betong och puts som skrotades och lagades. Hål och sprickor lagades. I korr.
sprutades Fibrit i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, i kapell sprutades två lager till 3,0 kg/m2, struktur mellangrov gräng.
Kapell och korridor 66 m2 Korridor.
Naturell vit
Kapell kulör
NCS 0505-Y20R
SS 5
YG 5
YO 20
blandning 15 ml
Struktur i korridor.

Åter