Samlingssal

Högskolan Kalmar

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
040417  Sidacoustic Underlag betongbjälklag som skrotades. Sidacoustic sprutades en gång till 5 kg/m2 struktur mellangrov gräng. Samlingssal 130 m2 Kulör Natur


Åter