Hälsohögskolan
Barnarpsgatan, Jönköping

Korridor till garage med mycket materialtransporter


Före åtgärd

Faktaruta

Datum
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
000327  Fibrite Underlag av målad betong och puts som skrotades och lagades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades.
Korridor till garage 64 m2 Naturell vit


Åter