Habo Kommunhus

Montering av Sidacoustic system i lobby.
Lokalen är kapprum och utfört med sten och hårda väggar.
För att ej förstöra rummets rymd och karaktär monterades en 50 mm bullerabsorbent
dikt bef betongtak. Sedan behandlades och sprutades taket till sidacoustic system.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 010915 Sidacoustic
system
Underlag av betong och puts. Roxull Topas 1200x1200x50, vit, monterat med dold infästning. Skivor spacklades och Sidacoustic sprutades i två lager till 1 kg/m2 och fin gräng. Lobby 30 m2 Naturell vitsidacoustic system

Åter