Gyllene Uttern

Ny matsalFaktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010622  Fibrite Underlag av gips som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur fin gräng. Matsal 100 m2 Kulör vit natur
Struktur krossad och fin gräng

Åter