Frisörsalong Göteborg

Salong

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010423  Fibrite Underlag av råbetong.
Hål och sprickor lagades, gjutskarvar åtgärdades ej. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 till struktur mellangrov gräng.
Salong 54 m2 Kulör vit natur
Struktur mellangrov gräng

Åter