Korridorer

Gnosjö Kommunhus

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
040623  Sidacoustic Underlag betongbjälklag som skrotades och spacklades. Sidacoustic sprutades en gång till 5 kg/m2 struktur mellangrov gräng. Korridorer 110 m2 Kulör Natur


Åter