Gestravägen 12, Kaxholmen

Kontor och produktionslokaler

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
990126
000330
 Fibrite Underlag av gips, skarvar,/skruvskallar remsades/spacklades.
Underlag av betong och puts som skrotades och lagades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,0 kg/m2 som sedan krossades.
Kontor och produktionslokal 160 m2 Naturell vit


Åter