SKAPAR LEVANDE INTERIÖRER


Memory Hotel Kista

Fibrite är ett cellulosafiberbaserat, miljövänligt och vackert alternativ till
färg, glasfiberväv eller puts i både offentliga och privata miljöer.

Hela NCS-skalan står till Ert förfogande när det gäller färgval.

Ni väljer själv vilken ytsruktur som önskas.
Man kan välja mellan, fin eller grov gräng, utslätadetoppar samt
bearbetning med borste eller spackel.

Fibrite kan appliceras på i stort sätt alla underlag.
Några exempel är betong, trä, spackel, puts och lackerade metaller.
Ovavsett underlag krävs ett minimum av underbehandling vilket
tillsammans med en kort appliceringstid ger en mycket god totalekonomi.

Fibrite är baserat på organiska substanser och saknar helt syntetiska
tillsatser och skadliga lösningsmedel.

Fibrite är inte statiskt laddat och är därför dammavvisande.
Eventuella fläckar avlägsnas med enkelt med torrborstning.

Fibrite förändras ej vid åldrande varför det är enkelt att laga skador
utan att nyansskillnader uppstår.

Fibrite ar ett naturligt val om Ni vill skapa en vacker interiör utan
att ge avkall på miljökrav och totalekonomi.


Tekniska rutan
 Användningsomr. Offentliga miljöer, skolor, retauranger, hotell, trapphus, korridorer, kontor, mm.
 Torktid Yttorr: ca 6 timmar vid 20 C och torr luft.
Genomtorr: ca 16 timmar vid 20 C och torr luft.
 Täckning 2-3 kg/kvm beroende på önskad struktur.
 Färgning Färgas med vattenbaserade standardfärger och brytfärger.
 Brandskydd Ytskiktsklass 1
 Typgodkännande Boverket 2629/91

Åter