Fagerhults skola

Samlingslokal i källare

Lokalen ligger till ca 80% under marknivå.
Problem med fuktgenomslag i samband med målning med plastfärg,
vilket medförde att puts och plastfärg släpper från väggarna.


Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010629  Fibrite Underlag av målning med plastfärg. Vägg skrotades,
hål och sprickor lagades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng.
Samlingslokal 64 m2 Kulör vit natur
Struktur krossad och mellangrov gräng

Åter