Energiverket Jönköping

Konferenslokal med tak som var bågformat.
Eftersom traditionellt undertak skulle förstöra rummets känsla valdes
vårt Sidacoustic system. Taket monterades på läckt, eftersom det skulle
ligga VP-rör till armaturer ovan vårt tak.


Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 981004 Sidacoustic
system
Underlag av betong och puts. Roxull Robust 600x1200x40, vit, monterat med dold infästning. Skivor spacklades och Sidacoustic sprutades i två lager till 1 kg/m2 och fin gräng. Konferensrum 200 m2 Naturell vit

Åter