Emissioner
Dokumentation på utförda emissionstester utförda av SP

Kommentar: Provet visar att inga enskilda ämnen och ämnesgrupper med
emissionsfaktor 5 microgram/(m2 x timme) och mer har identifierats.
Provet mättes under 26 veckor.


Nedan visas diagrammet över emissioner.


Åter startsida