Landstingsfastigheter
Eksjö

Hus 29
, Kontorslokaler, matsal och trapphus
Hus 34, Kulvert


Hus 29


Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
011122  Fibrite Underlag av gips-puts och kakel som remsades/spacklades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 och mellangrov gräng.
Arkiv 106
Ritningsrum121
66 m2 Kulör
vit natur
011122  Fibrite Underlag av gips-puts och kakel som remsades/spacklades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur fin gräng.
Personalrum 104
Passage 102
Trappa 101
113 m2 Kulör
NCS 1010-Y30R
Blandning 40 ml
020613  Fibrite Underlag av gips och betong som remsades/spacklades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng.
Kulvert 341046 263 m2 Kulör
NCS 0502-Y
Blandning 20 ml
Struktur krossad och fin gräng

Åter