Kv Druvan

Norrköping

Montering av Roxull Mono i konferensutrymmen..
Lokalerna är gamla och kulturminnesmärkta.
För att ej förstöra rummets rymd och karaktär monterades Monosytemet.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 040615 Roxull Mono Underlag av trä och puts. Roxull Mono skiva1200x1800, monterat med bärverk. Konstuktionen spacklades och Mono akustikputs sprutades i två lager till 1 kg/m2 och fin gräng. Konferenslokaler 195 m2 Naturell vitRoxull Mono

Åter