Danzas, Jönköping
Storkontor och kontorsrum

Befintliga väggar var gjorda som en stor ljudabsorbent.
Väggen var uppbyggd som en väggabsorbent med isolering
mellan träreglar och framför var en gjuteväv spänd
med ett mellanrum på ca 20-30 mm in till isoleringen.
Sidacoustic sprutades direkt på gjuteväven utan rengöring eller underarbeten.

Kontor i källare var tidigare ett problem p.g.a. fukt.
Fibrite med sin diffusionsöppenhet gör nu att detta rum går att använda normalt.


Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010704  Sidacoustic Sidacoustic sprutades till
ca 1 kg/m2.
Storkontor
Kontorsrum
181 m2 Kulör 0530-Y
Blandning 200 ml
011010  Fibrite Underlag av gips-puts som remsades/spacklades.
Fibrit sprutades i två lager till 2,0 kg/m2 och krossades till mellangrov gräng.
Kontorsrum källare 50 m2 Kulör
NCS-1005-Y10R
Blandning 40 ml


Åter