Café

Västra storgatan Jönköping

Café

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
030331  Fibrite Underlag putsade och målade betongväggar som lagades. Nya gipsväggar remasades och packlades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 struktur mellangrov gräng. Cafe 156 m2 Kulör NCS 0505-Y20R
blandning 60 ml
NCS 2502-B
blandning 160 ml


Åter