Brinellgymnasiet
Kontor, klassrum, korridorer, trapphus.


Renovering och nybygge av gymnasieskola.
Objektet pågår under ca 2 år och är på totalt ca 15000 m2 väggar
som fibriteras.

Korridorer och trapphus med hög belastning sprutas 2 ggr
till 2,5 kg/m2 som sedan krossas. Även tegelväggar
sprutas, men dessa krossas ej.

Delar med minder belastning sprutas 2 ggr
till 2,0 kg/m2 som sedan krossas.

I klassrum och kontor har behandlingen brutits vid 2,10m.
Från golv upp till 2,10m sprutas 2 ggr
till 2,0 kg/m2 som sedan krossas, över 2,10m sprutas 1 gång till
1 kg/m2 och fin gräng.
Detta ger en ekonomisk väggbehandling, med samma höga krav på
slitytsområdet.

Anslagsytor av sidacoustic i både korridorer och klassrum. Sidacoustic
är en akustikputs som används som en mjuk och tålig anslagsyta.
Anslagsytan blir även en absorbent som hjälper till att reglera
efterklangstiden i rummet.

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
020203-
2004.
Fibrite
Utförande Typ 1
Befintliga väggar av gips som var vävade och målade, befintliga tegelväggar samt nya väggar av gips.
Ojämnheter och skador spacklades och lagades.
Fibrit sprutades 2 ggr till 2,5 kg/m2 och mellangrov gräng som sedan krossades.
Korridorer och trapphus. Totalt ca
4500 m2
Utfört i hus 4
926 m2
Kulörer
0502-Y
2502-B
020203-
2004.
Fibrite
Utförande Typ 2
Befintliga väggar av gips som var vävade och målade, samt nya väggar av gips.
Ojämnheter och skador spacklades och lagades.
Fibrit sprutades 2 ggr till 2,0 kg/m2 och mellangrov gräng som sedan krossades.
Korridorer och passage. Totalt ca
2 795 m2
Utfört i hus 4
154 m2
Kulörer
0502-Y
1005-Y40R
020203-
2004.
Fibrite
Utförande Typ 3
Befintliga väggar av gips som var vävade och målade, befintliga tegelväggar samt nya väggar av gips.
Ojämnheter och skador spacklades och lagades.
Fibrit sprutades upp till 2,10m 2 ggr till 2,0 kg/m2 och mellangrov gräng som sedan krossades. över 2,10 m prutades 1 gång och fin gräng.
Klassrum, kontor grupprum och övriga utrymmen. Totalt ca
7 200 m2
Utfört i hus 4
1 747 m2
Kulörer
0502-Y
1005-Y40R
1502-Y
2010-Y50R
020203-
2004.
 Sidacoustic Anslagsyta av sidacoustic sprutades till 6 kg/m2, som sedan krossades. Klassrum och korridorer 35 m2 Kulör Natur
Åter