Falkenberg
Montering av Sidacoustic system i restaurang.


Lokalen är inrymd i ett gammalt korsvirkeshus med befintliga träbalkar i tak.För att klara en trivsam akustisk miljö har ljudbafflar monterats i taket.Efter många års användning bestämdes att taket skulle göras om till
ett utseende som överenstämde med husets.

För att ej förstöra rummets karaktär monterades en 50 mm bullerabsorbent mellan träbalkar.Sedan behandlades och sprutades bullerabsorbenten med sidacoustic,
medan träbalkar maskerades och behöll sitt vackra gamla utseende.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 010514 Sidacoustic
system
Underlag av träbjälklag som gipsbelkläddes. Roxull Topas 1200x1200x50, vit, monterat med dold infästning. Skivor skarvspacklades och Sidacoustic sprutades i två lager till 1,5 kg/m2 och fin gräng. Restaurang 105 m2 Naturell vit
Resultatet är ett slätt skarvfritt, lätt grängat, absorberande undertak.Ägarna Ulf Svensson och Göran Anderson har skapat en ny trivsam restaurangmiljö.


sidacoustic system gräng

Åter