Brand

Dokumentation på utförda brandtester utförda av ROJA

Diagramen nedan visar provresultat med avsedd klassning för ytskikt klass 1

 

 

 

Fibrite


Kommentar: Diagrammet visar att Fibrite med marginal klarar gränskurva 1.
Intressant att se är, att materialet blir bättre ju längre tid man mäter.
Sidacoustic Akustikputs


Kommentar: Diagrammet visar att Sidacoustic med marginal klarar gränskurva 1.
Intressant att se är att materialet blir bättre ju längre tid man mäter.

 

 

Diagram nedan visar provresultat med avsedd klassning för rökutveckling

Kommentar: Diagrammet visa att synbar rökutveckling ej förekom.


Åter startsida