Björkängens förskola
Bankeryd

Klassrum, korridor, grupprum.

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
020801  Fibrite Underlag gipsväggar som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Klassrum,
korridor och grupprum
360 m2 Kulör
NCS 1500-N
blandning 60 ml
Struktur krossad

Åter