FIBRITE

Teknik och Beskrivning

När det gäller färgval står nästan hela NCS-skalan till Ert förfogande,
endast väldigt mättade kulörer rekommenderas ej.
Fibrite grundmaterial infärgas helt vid tillblandningen på plats.

Ni väljer själv vilken ytstruktur som önskas.
Man kan välja mellan, fin till grov gräng, utslätade toppar samt
bearbetning med borste eller spackel.

Fibrite kan appliceras på i stort sätt alla underlag.
Några exempel är betong, trä, gipsskivor, spackel, puts och målade ytor,
ej lim/ kalkfärger och tapeter.
Oavsett underlag krävs en måttlig underbehandling vilket tillsammans med
en kort appliceringstid ger en mycket god totalekonomi.

Fibrite är baserat på cellulosa, kalk och vatten. Miljövänligt byggnadsmaterial.
Fibrite är statiskt nollställd, och är därför dammavvisande.
Fibrite är diffusionsöppen, d.v.s. materialet andas och kan släppa igenom fukt.
Fibrite förändras ej vid åldrande varför det är enkelt att laga skador
utan att nyansskillnader uppstår.

Användningsområden:
Offentliga miljöer, skolor, restauranger, hotell, trapphus, korridorer, kontor, mm.

Torktid:
Yttorr, ca 6 timmar, genomtorr, ca 16 timmar, vid 20 C och torr luft.

Täckning:
2-3 kg/kvm beroende på önskad struktur.

Färgning:
Färgas med vattenbaserade standardfärger och brytfärger.

Brandskydd:
Ytskiktsklass 1

Typgodkännande :
Boverket 2629/91

Beskrivningsunderlag FIBRITE cellulosafiberfärg
Mer beskrivningsunderlag och referensytor på Fibrite.se

Struktur: Fin gräng.
Kulör: NCS-skalan alt. Naturell vit.
Underbehandling: På betong 29-01890, underbehandling 18.
På gips eller spånskiva 59-03590, underbehandling 35.
På stål 79-34490, underbehandling 44.
Grundning: Fibrite 2000, sprutning till 1,0 kg/m2 och full täckning.
Färdigbehandling: Fibrite 2000, sprutning till 1,0 kg/m2 och fin grängStruktur: Medelgrov gräng. (typ stänkputs)
Kulör: NCS-skalan alt. Naturell vit.
Underbehandling: På betong 29-01890, underbehandling 18.
På gips eller spånskiva 59-03590, underbehandling 35.
På stål 79-34490, underbehandling 44.
Grundning: Fibrite, sprutning till 1,0 kg/m2 och full täckning.
Färdigbehandling: Fibrite, sprutning till 1,5 kg/m2 och fin grängStruktur: Grov gräng.
Kulör: NCS-skalan alt. Naturell vit.
Underbehandling: På betong 29-01890, underbehandling 18.
På gips eller spånskiva 59-03590, underbehandling 35.
På stål 79-34490, underbehandling 44.
Grundning: Fibrite, sprutning till 1,0 kg/m2 och full täckning.
Färdigbehandling: Fibrite, sprutning till 2,0 kg/m2 och fin grängStruktur: Krossad fin gräng.
Kulör: NCS-skalan alt. Naturell vit.
Underbehandling: På betong 29-01890, underbehandling 18.
På gips eller spånskiva 59-03590, underbehandling 35.
På stål 79-34490, underbehandling 44.
Grundning: Fibrite, sprutning till 1,0 kg/m2 och full täckning.
Färdigbehandling: Fibrite, sprutning till 1,0 kg/m2 och fin gräng
Efterbehandling: Toppar krossas med Fibritespackel.


Struktur: Krossad medelgrov gräng.
Kulör: NCS-skalan alt. Naturell vit.
Underbehandling: På betong 29-01890, underbehandling 18.
På gips eller spånskiva 59-03590, underbehandling 35.
På stål 79-34490, underbehandling 44.
Grundning: Fibrite, sprutning till 1,0 kg/m2 och full täckning.
Färdigbehandling: Fibrite, sprutning till 1,5 kg/m2 och fin gräng
Efterbehandling: Toppar krossas med Fibritespackel.Struktur: Krossad grov gräng.
Kulör: NCS-skalan alt. Naturell vit.
Underbehandling: På betong 29-01890, underbehandling 18.
På gips eller spånskiva 59-03590, underbehandling 35.
På stål 79-34490, underbehandling 44.
Grundning: Fibrite, sprutning till 1,0 kg/m2 och full täckning.
Färdigbehandling: Fibrite, sprutning till 2,0 kg/m2 och fin gräng
Efterbehandling: Toppar krossas med Fibritespackel.

Åter