SIDACOUSTIC
AKUSTIKPUTS


Brasserie Lipp i Göteborg har använt sig av Sidacoustic i taket och Fibrite på väggar.


Sidacoustic är en akustikputs innehållande b.l.a. cellulosafiber, stenull och kalk. Sidacoustic kan appliceras på de flesta underlag.

Sidacoustic är speciellt lämplig i miljöer där andra ljudabsorberande
material är svåra att använda, t.e.x. trapphus och välvda tak.

Eftersom
Sidacoustic sprutas direkt på underlaget krävs minimalt underarbete och man slipper helt ett bärverk eller andra konstruktioner
som förändrar det ursprungliga utseendet på underlaget.

Sidacoustic har tack vare sitt cellulosabaserade bindemedel mycket god vidhäftningsförmåga och risken för vittring och nedfall blir obefintlig.

Sidacoutstic har hög ljudabsorberande förmåga, högre ju grövre ytstruktur man väljer.

Ni kan välja kulör enl. NCS-skalan varför variationsmöjligheterna är
mycket goda.

Med
Sidacoustic kombineras en lugn, tyst miljö med ett vackert utseende.


Tekniska rutan
 Användningsomr. Offentliga miljöer, skolor, retauranger, hotell, trapphus, korridorer, kontor, mm.
 Torktid Yttorr: ca 12 timmar,
beroende på tjocklek och temperatur
Genomtorr: ca 24 timmar,
beroende på tjocklek och temperatur
 Täckning 5-8 kg/kvm, beroende på önskad ljudabsorberingsförmåga
 Färgning Färgas med vattenbaserade standardfärger och brytfärger.
 Brandskydd Ytskiktsklass 1
Termisk isolering  0,07 W/m C
 Ljudabsorbering Franska tester nr 650/a och 650/c från 820428 utförda av TDF
(National Radio et TV Laboratoris)
 Typgodkännande  Boverket 371/91


Åter