A-Gruppen Arkitekter

Korridor

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
010430  Fibrite Underlag av väv och målning.
Hål och sprickor lagades. Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. En vägg sprutades till mellangrov gräng och färgsattes.
Korridor 40 m2 Kulör vit natur samt
NCS 2502-B.
blandning 40 ml av bas 8502-B
Struktur krossad och mellangrov gräng

Åter