Alfredahlinsskolan
Huskvarna

Korridorer.

Faktaruta

Datum 
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
020812  Fibrite Underlag gipsväggar som remsades och spacklades. Fibrit sprutades i två lager till 3,0 kg/m2 som sedan krossades, till struktur mellangrov gräng. Korridorer 58 m2 Kulör
NCS 0502-Y
blandning 20 ml
Struktur krossad

Åter