Sense gym, Jönköping.

Montering av Sidacoustic system i omklädningsrum. 50 mm bullerabsorbent
monterades dikt tak. Sedan behandlades och sprutades taket till
sidacoustic system. Övriga ytor sprutades med Sidacoustic direkt på
betong och ventilation som ytskickt med viss bullerdämpning.

Faktaruta

Datum 
 Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
 990255 Sidacoustic
system
Underlag av betong och puts. Roxull Topas 600x1200x50, vit, monterat med dold infästning. Skivor spacklades och Sidacoustic sprutades i två lager till 1 kg/m2 och fin gräng. Entré, omklädningsrum 450m2 Naturell vitsidacoustic system

Åter