Scandic Portalen
Jönköping City

Faktaruta

Datum
Material

 Utförande

Lokal 

Yta

Kulör 
990924 Fibrite Underlag av glasfiberväv och akrylatfärg som bredspacklades, obehandlad gips med spackling av skarvar och skruvskallar.
Fibrit sprutades i två lager till 2,5 kg/m2 och fin gräng.
Lobby 80 m2 Kulör NCS 3050-Y20R
Blandning 3,3L
Kulör blev något ljusare, vi kom aldrig ner till rätt kulör,
ca NCS 2050-Y20R

Åter